Phục hồi xe tai nạn

Trong quá trình tham gia giao thông, xảy ra tai nạn hư hỏng về người và xe là điều không ai mong muốn và khó có thể tránh khỏi. Thông thường ở Việt Nam tỉ lệ tai nạn giao thông