Hệ thống cảm biến áp suất lốp TN405 có màn hình năng lượng mặt trời

2.200.000 VND

  • Chíp cảm biến Infineon SP37, SP40 của Đức sản xuất
  • Pin Panasonic CR2050 hoặc pin Maxcell CR2450
  • Bao gồm 4 cảm biến gắn trong mỗi lốp
  • Pin tự sạc bằng năng lượng mặt trời hoặc sạc tẩu USB
  • Cảnh báo áp suất và nhiệt độ lốp